Sponsorbrochure downloaden

Meer informatie over sponsor worden van de Dag van de Constructeur?

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct de brochure met meer informatie over de mogelijkheden.

Doe mee!
Hier wil je toch onderdeel van zijn, de tweede editie van de Dag van de Constructeur? Bekijk de verschillende pakketten en hoe je jouw organisatie optimaal kunt profileren! Meer weten? Laat je gegevens achter en ontvang direct de informatie over een deelname als sponsor. Wees er snel bij, we hebben een beperkt aantal plekken.Sponsorinformatie
Aanhef  *
  
 
  

 

 

VNconstructeurs gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, bekijk de Privacyverklaring.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de organisatie van de Dag van de Constructeur u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van VNconstructeurs. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VNconstructeurs.

De informatie op deze website is door VNconstructeurs met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. VNconstructeurs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel VNconstructeurs alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Verbindingsfestival. Deze websites zijn geen eigendom van VNconstructeurs en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van VNconstructeurs. Hoewel VNconstructeurs uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VNconstructeurs worden onderhouden, wordt afgewezen.

VNconstructeurs sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven