Peter Musters

Peter Musters

Functie:
Adviseur Bouwconcepten

Organisatie:
VBI

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI, en vanaf 2010 actief als Adviseur Bouwconcepten met Nederland als werkgebied. Hij is de contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs, denk hierbij bijvoorbeeld aan de architect, de constructeur, ontwikkelaar, woningcorporatie, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur.

Zijn specialisme zit in het brede spectrum van Duurzaamheid, met name op het gebied van de Circulaire Economie en CO2-reductie. Vanuit de levensduurbenadering zijn thema’s als Circulariteit en Losmaakbaarheid, Duurzame Scholen, Gezonde Gebouwen, Thermisch Actieve Gebouwen en (Klimaat-)Adaptiviteit onderdeel van dit duurzaamheidsdenken.

Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee in project-mogelijkheden, of het nu gaat om nieuwe oplossingen voor slimme draagconstructies, of nieuwe services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Ook bij procesoptimalisatie en samenwerking in de keten vervult Peter graag een rol. Hij heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen, met een blik op de levensduurkosten. Tevens vertegenwoordigt hij VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten.

Motivatie voor deelname aan Expeditie t' Veen:

Expeditie ’t Veen biedt mij een hele mooie gelegenheid om in het netwerk van Duurzaam Gebouwd kennis-verbreding op te doen door mee te mogen praten over het vormgeven van duurzaamheidsambities op gebiedsniveau van een gemeente. Daarnaast hoop ik ook aspecten en mogelijkheden te kunnen inbrengen die betrekking hebben op de verfijnde en afgeleide ambities op gebouwniveau, waarin VBI met name actief is.

« Naar het overzicht

Terug naar boven