Pim Peters

Pim Peters

Functie:
Directeur

Organisatie:
IMd Raadgevende Ingenieurs

Pim Peters (1966) is directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs. Hij combineert de liefde voor construeren met zijn passie voor architectuur. Peters studeerde civiele techniek aan de TU Delft (1991) en heeft als raadgevend ingenieur de afgelopen 30 jaar honderden constructies ontworpen. Zijn specialiteit is constructieve duurzaamheid.

Pim Peters is als constructeur pionier op het gebied van diverse duurzaamheidsinitiatieven. Naast zijn bijdrage voor een gebouw integrale duurzaamheidsberekening (MPG- en DPG-berekening), is hij bezig met het circulair inzetten van primaire grondstoffen middels het Donorskelet. Als initiator heeft hij met afstudeerders van TU Delft meerdere onderzoeken gedaan naar het bewuster omgaan met de inzet van grondstoffen om de milieulast van constructies te verlagen. Dit door onder meer onderzoek te doen naar duurzame hoogbouwconstructies, beïnvloeding van constructieve uitgangspunten op de levensduur van het bouwwerk en naar de ontwikkeling van de ontwerptool Duurzame Constructies.    

Door het opstellen van het model BHH (Bepaling Hoeveelheden Hoofddraagconstructie) heeft Peters met IMd Raadgevende Ingenieurs een belangrijke bijdrage geleverd aan de rekenregels voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouw)-berekening, welke vanaf januari 2012 onderdeel is van de bouwaanvraag. Daarnaast heeft hij met IMd Raadgevende Ingenieurs in opdracht van de Technische Commissie Duurzaamheid van Bouwen met Staal een rekentool ontwikkeld, waarmee al in de ontwerpfase de milieubelasting van constructies kan worden bepaald. Hierdoor kunnen betere en slimmere keuzes worden gemaakt en kan dus concreet invulling worden gegeven aan Duurzaam Construeren. Sinds 2013 is de zogenoemde DuCo-rekentool beschikbaar. Daarnaast is Pim Peters van het in 2017 gelanceerde Madaster; het ‘kadaster’ voor materialen, een van de zogenaamde Kennedy’s. Vanuit deze online bibliotheek, kan van elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort gegenereerd worden.

Momenteel is hij betrokken bij diverse bijzondere projecten waarbij onder meer constructieve elementen voor de tweede keer worden ingezet. Peters is bedenker van dit zogenoemde ‘donorskelet’, waarbij constructieve elementen uit te slopen gebouwen daadwerkelijk in nieuwe gebouwen worden hergebruikt. De toepassing van het eerste grootschalige donorskelet is werkelijkheid geworden bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. Als primeur in Europa is hij betrokken bij de toepassing van een betonnen donorskelet bij het Hof van Cartesius in Utrecht. In het werk gestorte kantoorvloeren worden verzaagd tot “nieuwe prefab” wand- en vloerelementen. Tevens geeft Peters gastcolleges aan Universiteiten en Hogescholen om duurzaam construeren onder de aandacht te brengen bij de nieuwe generatie constructeurs. Hij publiceert regelmatig in diverse vakbladen en samen met Remko Wiltjer, Rob Stark en Paul Korthagen heeft Pim Peters het boek De Kunst van het construeren geschreven.

« Naar het overzicht

Terug naar boven