Willem de Bont

Willem de Bont

Functie:
Oprichter, eigenaar en directeur van Bureau de Bont

Organisatie:
Bureau de Bont

Persoonlijke achtergrond

 • Oprichter, eigenaar en directeur van BdeB Groep en Bureau de Bont en tevens werkzaam als management consultant. Bureau de Bont is als adviesbedrijf met ca. 30 eigen consultants gericht op business- en organisatieontwikkeling bij haar opdrachtgevers.
 • Bestuurslid en voorzitter Stichting Nederlandse Bouwregatta.
 • Raad van Commissarissen The Employment Group.

Functie in de projectorganisatie:

 • Verantwoordelijk als senior projectleider/programmamanager voor het initiëren, acquireren, opzetten en uitvoeren van complexe ontwikkelingsprojecten.
 • Leiding geven aan medewerkers in projectorganisatie (zowel eigen medewerkers als medewer­kers van de opdrachtgever).
 • Bewaken van aansluiting van de projectresultaten op de behoeften van de opdrachtgever.

Trajecten:

 • Initiatiefnemer Platform Intelligente Infra (samenwerking van RWS en andere gerenommeerde aannemers en ingenieursbureaus).
 • Trajecten op het gebied van voorwaartse integratietrajecten bij alle spelers binnen de bouwsector.
 • Fusietrajecten van werkmaatschappijen binnen concernstructuren.
 • New business ontwikkeling bij tal van partijen binnen de bouwsector
 • Organisatieontwikkelingstrajecten op het terrein van rendementsverbetering en commerciële slagkrachtontwikkeling.
 • Herpositionering van organisaties en organisatieonderdelen.

Sectoren/branches:

 • Initiërende en ontwikkelende partijen binnen de brede bouwsector en Zorgsector.
 • Zakelijke en kennisintensieve dienstverlening (zowel binnen als buiten de bouwsector).
 • Zowel centrale als ook lokale overheid met vormen van bouwverantwoordelijkheid.

Adviesrollen:

 • Inhoudelijk adviseur op het terrein van organisatieontwikkeling en bedrijfsontwikkeling.
 • Procesbegeleider en procesmanager bij implementatie, verbetertrajecten en veranderingsprocessen.
 • Persoonlijk coach en adviseur van management en directies.
 • Facilitator en procesbegeleider in complexe samenwerkingsvormen, gericht op voortgang en gezamenlijke projectfocus.

« Naar het overzicht

Terug naar boven